tisdag 4 februari 2014

Fåglar är från Venus, kaniner är från Mars

Fable sci-fi är en blog om en fantasysetting i solsystemet i en avlägsen, obestämd framtid. Rymden runt solen är befolkad av fyra humanoida raser, eller arter:
  • Fåglar
  • Kaniner
  • Lejon
  • Råttor
Och två utdöda arter:
  • Homo Sapiens
  • Homo Sequitur (utvecklad från Homo Sapeisn)
Fåglarna är solsystemets mystiker och akademiker, och den enda arten som har en religion (två stycken, faktiskt). De har byggt sin bas på Venus, på de miljongamla ruinerna från Homo Sapiens (aka nakenaporna).

Kaninerna är systemets knegare och arbetaklass, organiserade i syndikat, och ena baddare på mekande, både med robotar och rymdskepp.

Lejonen är både adeln, sovjetstaten och den största militärmakten. De har byggt sin stat runt Jupiter och dess månar, och det är här armadan ligger.

Råttorna är borgarna och de kriminella. Deras högkvarter ligger i månen, eller det som förut var månen.

Dessutom finns en specialisering inom varje art:
  • Rovfåglar
  • Harar
  • Tigrar
  • Möss
Rovfåglarna är fåglarnas elitpiloter och de mest fruktade flygarna i hela solsystemet. De har ridderliga ideal och förväntas också kunna sjunga och recitera poesi.

Hararna är kaninernas milissoldater, som skyddar kaninernas intressen när fackliga konflikter går över styr. Hårdkokta jäklar.

Tigrarna är... några jag inte lyckats sätta fingret på ännu. En farsartad säkerhetspolis eller dekadent högadel. Eller något mittemellan.

Mössen är råttornas tekniker och hackers (Anonymöss, hoho), alltid med ena foten utanför lagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar